Julale premache naate - 68 by Hemangi Sawant in Marathi Novel Episodes PDF

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-६८

by Hemangi Sawant in Marathi Novel Episodes

छान असा नॉनव्हेजचा बेत होता. जेवताना अचानक राजच्या डॅड ला ठसका लागला तस मी समोरच्या ग्लासमधील पाणी त्यांच्या समोर धरलं. पण काही केला त्यांचा ठसका कमी होण्याचं नाव घेत नव्हता. शेवटी मी उठले आणि माझ्या डाव्या हाताने कसला ही ...Read More