કોરોના – વૈશ્વિક મહાસંકટ

by Uday Bhayani in Gujarati Magazine

આપણે બધા પેલી “વાઘ આવ્યો... વાઘ આવ્યો...” વાળી લોકપ્રિય વાર્તા તો જાણીએ જ છીએ. તેમાં છેલ્લે ખરેખર વાઘ આવે છે ત્યારે છોકરાના અવાજને કોઇ ગણકારતું નથી અને તેને મોટા નુકશાનનું ભોગ બનવું પડે છે. અહીં પરિસ્થિતિ કંઇક આવી જ ...Read More