कादंबरी - प्रेमाविण व्यर्थ हे जीवन ..- 10

by Arun V Deshpande in Marathi Novel Episodes

का ? कादंबरी –प्रेमाविण व्यर्थ हे जीवन भाग – १० वा ---------------------------------------------------------------- गेल्या वेळी झालेल्या भेटीचा दिवस आठवण्यात अनुषा वेळेचे भान हरपून गेली होती. अभिजितजवळ आपले मन मोकळे केले ते बरेच झाले , त्यामुळे तर ,स्वारीने आपल्याला प्रतिसाद देत ...Read More