Shetkari majha bhola - 5 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

शेतकरी माझा भोळा - 5

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

५) शेतकरी माझा भोळा! कोंडबा मोटारीतून उतरला आन् पायी पायी घराकडं निघाला. स्टँडपासून गाव चार फरलांग दूर व्हत. तेव्हढ अंतर पायी चालाय लागायच. न्हाई म्हणाया दोन ऑटो व्हते पर त्ये मान्सी पाच रुपै घेयाचे. तेव्हढे ...Read More