कादंबरी -प्रेमाविण व्यर्थ हे जीवन .भाग-११

by Arun V Deshpande in Marathi Novel Episodes

कादंबरी – प्रेमाविण हे व्यर्थ हे जीवन .. भाग-११ वा -------------------------------------------------------------------------------- अनुषा मैत्रिणी बरोबर कॉलेजमध्ये आली .कॉलेजच्या तासात सर काय शिकवत आहेत ? याकडे तिचे लक्षच लागत नव्हते . अलीकडे काही दिवसापासून तिच्या मनात आणि डोक्यात एकच विचार चालू ...Read More