ek jhoka by Shivani Anil Patil in Marathi Love Stories PDF

एक झोका

by Shivani Anil Patil in Marathi Love Stories

त्यादिवशी सहजच वेळात वेळ काढून बायको आणि मुला सोबत खरेदीसाठी बाजारात गेलो.बर्यापैकी खरेदी झाली तेवढ्यात मुला ने ओढत-ओढत बाजूच्या एका झोक्याच्या दुकानात नेलं, "बाबा मला हा झोका हवा आहे,प्लीज घेऊया ना" "अजिबात नाही मिळणार, गप्प घरी चल" असं म्हणत ...Read More