Shetkari majha bhola - 13 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

शेतकरी माझा भोळा - 13

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

१३) शेतकरी माझा भोळा! पांदीहून आल्या आल्या यस्वदा गणपतला म्हण्ली, "अव्हो,सम्दे लोक कपासीच्या थैयल्या आणाय चाललेत. तुमी बी जाता का? न्हाई तं ऐक करा...""कसं करु सांग. आता तू सांगावं आन् म्या आयकावं...""बर! बरं!। लै आले ...Read More