Shetkari majha bhola - 14 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

शेतकरी माझा भोळा - 14

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

१४) शेतकरी माझा भोळा! दुम्हार लावलेल्या सर्कीनं मातर गणपतवर किरपा केली. सर्की आशी मास्त निघाली की बास! गणपत आन् यस्वदा ज्याम खुस झाले. दुसऱ्यायच्या मांघून लावलेली आसून बी सरकी सम्द्याच्यापेक्सा जोरानं वाढत व्हती.. एकूणीस-ईसचा फरक व्हता. ...Read More