Lost in the sky - 3 by Parl Manish Mehta in Gujarati Classic Stories PDF

LOST IN THE SKY - 3

by Parl Manish Mehta in Gujarati Classic Stories

આગળ ના ભાગ માં આપણે જોયું કે ,આરવ અને આરોહી ની ફોન પર વાત ચાલી રહી હોય છે ."એવું તો શું થઇ ગયું ? તારા પણ લગ્ન થાય છે ?" આરવ કૈક મસ્તી ના મૂડ માં બોલ્યો ."આ જે ...Read More