Mayajaal - 9 by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes PDF

मायाजाल - ९

by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes

मायाजाल- ९ इंद्रजीतला गुंडांनी असा काही मार दिला होता की, त्याच्या शरीरावर गंभीर स्वरूपाच्या जखमा दिसत नव्हत्या; पण मुका मार लागल्यामुळे वेदना खूप होत होत्या. अंग आणि चेहरा काळा - निळा पडला होता. उठून उभं रहाण्याची ताकत ...Read More