દિલ ની કટાર-“ખૂન કે આત્મહત્યા” Dakshesh Inamdar દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ