Punha bahar yeil by Akshata Kurde in Marathi Love Stories PDF

पुन्हा बहार येईल

by Akshata Kurde in Marathi Love Stories

ये रातें, ये मौसम,नदी का किनारा, ये चंचल हवा.. कहा दो दिलों ने, कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा... आज ती एकटीच तिच्या बंगल्याच्या टेरेस वर मोबाईल मध्ये गाणं लाऊन गुणगुणत बसली होती. सोबतीला त्याला आवडते अगदी तशीच ...Read More