मैत्री : एक खजिना ... - भाग 14

by Sukanya in Marathi Love Stories

14.................... ...सानू म्हणते अरे सुमेध आता तरी सांग ना रे आपण कुठे जातो आहे.......???????????सानू मला बाईक चालवू दे तिथे गेल्यावर तुला समजेलच ना गआणिमी काय तुला किडनॅप करून कुठे घेऊन जाणार आहे काफक्त 10 मिनिट आपण पोहोचू आता....... सुमेध ...Read More