અનુવાદિત વાર્તા - 3 ભાગ (૨)

by Tanu Kadri in Gujarati Classic Stories

અગાઉનાં ભાગમાં જોયું કે ઓલિવર ભાગીને લંડન જાય છે જ્યાં તેનેઆર્ટફૂલ ડોજર નામનો છોકરો મળે છે જે તેના જમવાની અને ઊંધવાની વ્યવસ્થા કરે છે અને એક વ્યક્તિ સાથે પરિચય કરાવે છે જેનો નામ ફાગિન હોય છે. જે એક ખિસ્સા ...Read More