Mayajaal - 32 by Amita a. Salvi in Marathi Novel Episodes PDF

मायाजाल -- ३२

by Amita a. Salvi Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

मायाजाल-- ३२प्रज्ञा सुन्न होऊन ऐकत होती. अनपेक्षितपणे इंद्रजीतचं सत्य स्वरूप तिच्या समोर येत होतं----इंद्रजीतचा फोन स्पीकरवर होता; त्यामुळे सुजीतचं बोलणंही प्रज्ञाला स्पष्ट ऐकू येत होतं,"पण तू सूझीशी फोनवर बोलणं का टाळतोस? इथे