Guntata Hrudya He - 6 by preeti sawant dalvi in Marathi Love Stories PDF

गुंतता हृदय हे!! (भाग ६)

by preeti sawant dalvi in Marathi Love Stories

नेहमीप्रमाणे तिने घराची डोअरबेल वाजवली..आणि तिला आश्चर्याचा धक्काच बसला कारण दरवाजा चक्क अनिशने उघडला होता..त्याला पाहून ती खूपच खुश झाली..आत जाऊन बघते तर.... अनिशचे आई बाबा सुद्धा आले होते व ते आर्याच्या आई-बाबांबरोबर गप्पा मारत चहा पित होते.. आर्याच्या ...Read More