Tujhi majhi lovestory - 7 by Pratiksha Wagoskar in Marathi Love Stories PDF

तुझी माझी लव्हस्टोरी... - 7

by Pratiksha Wagoskar in Marathi Love Stories

भाग-७ एक आठवडा झाला होता...कृष्णा ऑफिसला येत नव्हती... का कुणास ठाऊक...दिव्याला काय ठाउकच नव्हतं... तिला सुद्धा कृष्णा भेटत नव्हती...कॉल पण घेत नव्हती......"मानव....कृष्णा ऑफिस ला का येत नाही आहे...काय झाल ...Read More