Express latent .. by Dr.Anil Kulkarni in Marathi Anything PDF

व्यक्त अव्यक्त..

by Dr.Anil Kulkarni in Marathi Anything

व्यक्त, अव्यक्त....नात्यांच्या व्यक्त होण्यात वय आड येत नाही.अव्यक्त नातं अनेक समस्या निर्माण करतं. माणसांनी निसर्गा कडून व्यक्त व्हायला शिकलं पाहिजे. निसर्ग किती भरभरून बोलतों, भरभरून व्यक्त होतो.हातचं राखून ठेवत नाही. व्यक्त होतो तो निसर्ग.अव्यक्त राहतात ती माणसे. अव्यक्त ...Read More