मैत्री : एक खजिना ... - भाग 23

by Sukanya in Marathi Love Stories

23......................सानू केबिन मधेच विचार करत बसली होतीतिनी जरी अवी आणि अनु ला सांगितलं होतं तरी तिला आता टेन्शन आलं होतं कि अभि खरंच कसं रिऍक्ट करेलती त्याला मनवू शकेल का..??तिला काय करावं काहीच सुचत नव्हतंतिनी टेबल वर डोकं ठेवलंविचार ...Read More