Mind thread thread pair - 1 by भाग्यश्वर पाटील in Marathi Love Stories PDF

मन धागा धागा जोडतय - 1

by भाग्यश्वर पाटील in Marathi Love Stories

सॅम -अलोक - कायना ( ) तिघेही बालपणापासूनच एकाच क्लासमध्ये १२ वी पास झाल्यानंतर तिघांनी पण एकाच कॉलेजला प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला होता, कारण ते तिघेही कधी वेगळे राहुच शकत नव्हते, शक्यतो घरच्यांनी पण विरोध केला नाही, कॉलेजच्या पहील्याच ...Read More