Premat padatana...! by राहुल पिसाळ (रांच) in Marathi Love Stories PDF

प्रेमात पडताना...!

by राहुल पिसाळ (रांच) in Marathi Love Stories

सकाळी लवकर उठून आज तुषार तयार झाला होता.त्याची आई नेहमीप्रमाणे हा लवकर असा उठला की काहीतरी शंका घेत त्याला हजार प्रश्नांची उधळण त्याच्यावर करायची.कारण पण तसच होतं कारण रोज आठ वाजेपर्यंत झोपणारा मुलगा कधी चुकून गजर लावला तर न ...Read More