Dubhangun Jata Jata - 1 by parashuram mali in Marathi Novel Episodes PDF

दुभंगून जाता जाता... - 1

by parashuram mali in Marathi Novel Episodes

लेखक परशुराम माळी 1 ( दुभंगून जाता जाता... या कादंबरीतील वस्तू, घटना, पात्रे, प्रसंग, ठिकाण काल्पनिक असून, त्यांचा वास्तवाशी ( सजीव – निर्जीव ) तिळमात्र संबंध नाही. संबंध आढळून आल्यास तो केवळ योगायोग समजावा. ) आई जग सोडून गेली ...Read More