સમય ક્ષિતિજ - ભાગ ૫

by Akshay Kumar in Gujarati Science-Fiction

Chapter 5Possible or not?શક્ય કે અશક્ય?? એરોન સતત ભાગી રહ્યો હતો તેની પાછળ આર્થર એસિડ ભરેલું બીકર લઇને દોડી રહ્યો હતો ત્યાં જ એરોનનો પગ લપસ્યો... આ ઘટના પહેલાં પણ ઘટી ચૂકી હતી આર્થર તેની પાસે આવી પહોંચ્યો હતો ...Read More