My mother by Rahul in Marathi Anything PDF

माझी आई

by Rahul in Marathi Anything

**माझी आई**"आई "ह्या शब्दात पूर्ण ब्रम्हांड सामावलेल आहे.... स्वामी तिन्ही जगाचा "आई"विना भिकारी हेच काय ते परम सत्य.... जगाच्या आधी (9महिने ) पहिला सहवास "आई ", पहिला श्वास "आई ", जन्माला येण्याचा ध्यास "आई ", जन्माला ...Read More