And the speech whispered ..... by लता in Marathi Humour stories PDF

आणि भाषण विस्कटले.....

by लता in Marathi Humour stories

आणि भाषण फिसकटले....................... लता भुसारे ठोंबरे पंधरा आँगस्ट,हा आपल्या भारताचा स्वातंत्र दिन आमच्या शाळेतं उत्साहात साजरा होणार होता.तसे आम्ही तो दरवर्षीही उत्साहातचं साजरा करतो पण यावर्षी तो मात्र माझ्यासाठी निरुत्साही होता कारण यावर्षी बाईने मला जबरदस्तीचंभाषणातं ...Read More