first love by Adesh Vidhate in Marathi Love Stories PDF

पहिले प्रेम

by Adesh Vidhate in Marathi Love Stories

जगात सर्व प्राणी, पक्षी, माणसं एकमेकांवर प्रेम करतात है जरी खरं असलं तरी, प्रत्येकाची प्रेम करण्याची पद्धत किंवा कला वेगवेगळी असते नाही आहे.प्रेम या शब्दात जरी अडीच अक्षर असली तरी, या अडीच अक्षरात सारं जग सामावून घेण्याची ताकद असते. ...Read More