વણનોંધાયેલ ગુન્હો ભાગ-૩

by Tapan Oza in Gujarati Social Stories

વણનોંધાયેલ ગુન્હો ભાગ-૩ રઘુભાનાં સ્ટાફમાં પિયૂન કાકાને બાદ કરતા અન્ય કુલ દસ જણા. તેમાં ચાર મહિલાઓ અને છ પુરૂષો. આ ચાર મહિલાઓની માંડીને વાત કરીએ તો આ ચાર મહિલાઓ પૈકી એક મહિલાઓની ઉંમર આશરે ૬૦ થી ૬૩ વર્ષની, એક ...Read More