Friendship - also a form by vaishnavi in Marathi Fiction Stories PDF

मैत्री - एक रुप असेही

by vaishnavi in Marathi Fiction Stories

नुकतेच बारावीचे निकाल लागले होते. आणि नेहा,रेवा आणि अवनी उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या. तिघी पण एकाच कॉलेज मध्ये होत्या. एकाच सोसायटीत राहत असल्याने त्या लहानपणा पासून सोबत राहत होत्या. एकाच शाळेत आणि आता एकाच कॉलेज मध्ये अँडमिशन घेतले ...Read More