His wife by वैशाली बनकर in Marathi Humour stories PDF

त्याची बायको

by वैशाली बनकर in Marathi Humour stories

"मी करेल त्याच्याशी लग्न"........... असे शब्द कानी पडताच कार्यालयातील सगळ्यांच्या माना आपसुक च मागे वळल्या.. एक 23 वर्षाची मुलगी मोठ्या आत्मविश्वास आणि आनंदात नवऱ्या मुलाकडे (अभिराज ) कडे पाहत होती....अबोली रंगाचा घागरात्यावर भरजरी गोल्डन कलर चे ब्लॉऊज आणि त्यावर ...Read More