Shivaji Maharaj ek uttam shikshak aani pratikshak hote - - Part 2 by चंद्रकांत पवार. in Marathi Novel Episodes PDF

शिवाजी महाराज एक उत्तम शिक्षक आणि प्रशिक्षक होते... - भाग २

by चंद्रकांत पवार. in Marathi Novel Episodes

असे म्हटले जाते की समर्थ रामदास स्वामी यांनी शिवाजी महाराजांना पत्र लिहून सांगितले होते . महाराज मी तुमच्या स्वराज्या मध्ये आलेलो आहे. आपण माझी उत्तम व्यवस्था करण्यास आपल्या माणसांना सांगावे.मात्र ही एकदम वेगळी गोष्ट आहे. शिवाजी महाराज हे उत्तम ...Read More