Butterfly Woman - 1 by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes PDF

बटरफ्लाय वूमन - भाग १

by Chandrakant Pawar in Marathi Novel Episodes

वैजंता टीव्हीसमोर शेकोटी घेत बसली होती. तिच्या घरात खूपच थंडी लागत होती.टीव्हीतल्या ज्वाले वरती ती तिचे हात शेकवत होती ..पाहणाऱ्याला हे दृश्य खुपच विचित्र वाटले असते. परंतु तेवढी उब तिच्या हातांना पुरेशी होती.टीव्हीमधील शेकोटीच्या ज्वाला तिच्या हाताला चटके देत ...Read More