બંધ કબાટના પુસ્તકની આત્મહત્યા...!

by vaani manundra Matrubharti Verified in Gujarati Magazine

બંધ કબાટના પુસ્તકની આત્મહત્યા..! એક વાર ગામની લાયબ્રેરીમાં હું શાંત બેઠી હતી.પુસ્તકનું વાંચન એ મારો મનપસંદ વિષય રહ્યો છે.ત્યાં અચાનક કોઈની વાતચીત નો અવાજ સંભળાયો .આસપાસ જોયું તો કોઈ ન હતું.મને એમ કે મારો ...Read More