Datla, this suspicion was terrible ... - 5 by Bhagyashree Parab in Marathi Women Focused PDF

दाटला हा संशय भीषण होता... - 5

by Bhagyashree Parab Matrubharti Verified in Marathi Women Focused

विश्वास आणि कल्पेश निघून गेल्यावर आध्या आणि कल्पना एकमेकांकडे बघत राहतात...कल्पना भानावर येत " मी आणते दुसरे पोहे बनवून..."आध्या " नकोय मला..."कल्पना " आध्या बाळा हे बघ बाबा आता रागात आहे , रागात बाबा काहीही बोलतात , काहीही करतात... ...Read More


-->