પાલતુ - પુસ્તક

by Dipti Matrubharti Verified in Gujarati Anything

પાલતુ - પુસ્તક આવો આપણે સૌ પ્રથમ બે ઘટનાની સરખામણી કર્યે. ઘટના ૧ : આજે સવારથી જ સૂરજદાદા વાદળો સાથે સંતાકુકડી રમી રહ્યા હતા. દક્ષિણથી હરોળ-બંધ થોડા કાળા તથા થોડા ધોળા વાદળો શહેર તરફ કૂચ કરી રહ્યા છે. ...Read More