અસ્તિત્વ એક રહસ્ય - ‌ભાગ-4

by Hetal Bhoi in Gujarati Science-Fiction

(અગાઉના ભાગમાં આપણે જાણ્યું કે પ્રો.સ્નેહ પોતાના મિશન ની નિષ્ફળતા ને લઇ દુઃખી છે એ સમયે પ્રો.મનન આવે છે જે તેને ટાઈમ ટ્રાવેલ પ્રોજેક્ટ છોડવાનું કહે છે અને સાથે સાથે તેની સમક્ષ પોતાના રિસર્ચ માં ભાગીદાર બનવા માટે ની ...Read More