Nari tu narayani by Dr. Pruthvi Gohel in Gujarati Anything PDF

નારી તું નારાયણી

by Dr. Pruthvi Gohel Matrubharti Verified in Gujarati Anything

નારી તું નારાયણીઆપણાં સમાજમાં કહેવાય છે કે, "નારી તું નારાયણી!" પણ વાસ્તવમાં શું એ નારાયણી છે? એને એનું સ્થાન મળ્યું છે ખરા? દુનિયા આખી કહે છે તો એને નારાયણી પણ શું એને નારાયણીનું સ્થાન ક્યારેય આપ્યું છે ખરા? લગભગ ...Read More