ઇકોમર્સ ક્યાંથી શરૂ થયું અને ક્યાં જઈ રહ્યું છે - પાર્ટ ૧...

by Mahendra Sharma Matrubharti Verified in Gujarati Business

ઇકોમર્સ ક્યાંથી શરૂ થયું અને ક્યાં જઈ રહ્યું છેપાર્ટ ૧...ઈકોમર્સ એટલે વસ્તુ કે સેવા લેનાર અને વેચનારાઓ સાથે ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જોડાઈને ધંધો કરવો. મૂળ ઉદ્દેશ્ય હતું કે જેઓ સાથે વ્યક્તિગત મળીને ધંધો કરવો અઘરો અને મોંઘો પડે તેઓ સાથે ...Read More