Radha - Ranga - 1 by Rajancha Mavla in Marathi Love Stories PDF

राधा - रंगा - 1

by Rajancha Mavla Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

१. दिवस बुडायला आला होता. सूर्याचा तांबूस केसरी गोळा हळूहळू डोंगराआड चालला होता. उसाच्या शेतातली हरभरा टोपायची कामं उरकली होती. कालच्याप्रमाणे आजही रंगाने आग्रहाने कामगार बायकांना बैलगाडीत बसायला सांगितलं. दुडक्या चालीनं बैलगाडी फाट्याच्या बाजू बाजूने चालली होती. एखादा खड्डा ...Read More