Dracula - 31 by official jayesh zomate in Marathi Horror Stories PDF

ड्रेक्युला - भाग 31

by official jayesh zomate Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

॥ ड्रेक्युला॥18 भाग 31 युध्दाची चाहूल.. ....... "मी काय सांगतो ते निट ऐका!" युवराज सुरजसेन म्हणाले.त्यांच्या बाजुला महाराज,रघुबाबा, कोंडूबा उभे होते. आणी त्या सर्वांन मधोमध एक मोठा चौकोनी टेबल ठेवलेला दिसत होता..ज्यावर राहाजगडचा नक्शा होता. आणि आजूबाजूला भिंतिवर तलवारी, ...Read More