athvani paustlya by Akshata alias shubhadaTirodkar in Marathi Classic Stories PDF

आठवणी पाउसातल्या

by Akshata alias shubhadaTirodkar in Marathi Classic Stories

संध्यकाळीची वेळ होती बाहेर पाऊस पडत होता राघव गॅलरी मध्ये उभा राहून पाऊस न्यहाळात होता रीमा हि त्याला पाहत उभी होती एवढ्यात राघव च्या पापण्या ओल्या झालेल्या रीमा च्या नजरेस पडल्या "राघव ये राघव " "अरे रीमा तू कधी ...Read More