Prempatra by Pranav bhosale in Marathi Love Stories PDF

प्रेमपत्र

by Pranav bhosale in Marathi Love Stories

प्रेमपत्र आज सहजच घराची साफ सफाई करताना जुन्या पेटीत वेगवेगळी कागदपत्रे हाताला लागली. मामाने पाठवलेली पत्र, आजोबांनी पाठवलेले पत्र, आईची केलेली विचारपूस, मी लहान असेन, माझासाठी लाडाने वापरलेले शब्द मला पुन्हा बालपणात घेऊन गेले. आजच्या २१ व्या ...Read More