RUDRAY-BHAKTICHI SHAKTI by Akshata alias shubhadaTirodkar in Marathi Fiction Stories PDF

रुद्राय - भक्तीची शक्ती

by Akshata alias shubhadaTirodkar in Marathi Fiction Stories

"हर हर महादेव "म्हणत रुद्राय ने मंदिरात उपस्थित असल्याकडे सगळ्याकडे आरती फिरवली आज त्याच्या २१वा वाढदिवस होता त्या निमित्ताने त्याच्या घरातल्यानी शंभू महादेव मंदिरात त्यांच्यातर्फ पूजा केली गेली तसे हि तो ह्या मंदिराच्या अध्यक्षाचा श्रीरंग देवधर याचा नातू श्रीरंग ...Read More