पुनर्विवाह उमेद का

by smita V in Marathi Love Stories

सदरील कथा मालिका ही काल्पनिक असून तिचा वास्तविक जीवनाशी काहीही संबंध नाही . तसेच सदरील मालिका ही कोणत्याही मालिका अथवा पुस्तकावरून प्रेरित केलेली नाही .विवाह तीन अक्षरी शब्द पण जेवढ नाजूक तेवढाच गंभीर तेवढाच आयुष्याला कालटनी देणारा विषय.विवाहात साथीदार ...Read More