લાઈફ = ‘ટ્રાયલ & એરર’ મેથડ + સેલિબ્રેશન Kandarp Patel દ્વારા Motivational Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ