પ્રેમની પરાકાષ્ઠા એટલે તુઝ મેં મૈં, મુઝ મેં તું Dinesh Desai દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ