પ્રેમ ‘પ્રપોઝલ’ : ઢોળાતો ‘નશો’ Kandarp Patel દ્વારા Love Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ