એના વિશે બહું ઓછું લખાયું છે..અને એ પાત્ર છે ભાભી. Naresh k Dodiya દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ