×

'કેતન મુનશી વાર્તાસ્પર્ધા (૨૦૧૭-૧૮)'માં તેમજ 'મમતા વાર્તાસ્પર્ધા (૨૦૧૮-૧૯)'માં મારી નવલિકાઓને પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયેલ છે. મારી નવલિકાઓ, લઘુકથાઓ – ‘કુમાર’, ‘જલારામદીપ’, 'મમતા', 'વાર્તાસૃષ્ટિ’ વગેરે સામયિકોમાં; તેમજ ‘ગુજરાત સમાચાર’, ‘દિવ્ય ભાસ્કર’, 'ગુજરાત ગાર્ડિયન' જેવા અખબારોમાં પ્રકાશિત થાય છે. સમયાંતરે સાહિત્યના વેબ-પોર્ટલ, બ્લોગ વગેરેમાં પણ લખું છું. વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ---------ઇમેઇલ: dharm.gandhi@gmail.com એફ્બી પેજ : facebook.com/DGdesk.in બ્લોગ : dgdesk.blogspot.com

  • (35)
  • 243
  • (50)
  • 301
  • (99)
  • 535
  • (55)
  • 358
  • (124)
  • 630
  • (55)
  • 361
  • (121)
  • 671
  • (60)
  • 352
  • (135)
  • 690
  • (62)
  • 394