Hazaron khwaishen aisi ke har khwaishon pe dum nikle ... bahut nikle mere armaan phir bhi kam nikle.

  • (4)
  • 301
  • (2)
  • 195
  • (6)
  • 605