Hazaron khwaishen aisi ke har khwaishon pe dum nikle ... bahut nikle mere armaan phir bhi kam nikle.

  • (1)
  • 25
  • (0)
  • 26
  • (6)
  • 456